הכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע העופות – סניף ישראל

WPSA – Israel Branch

31 במאי – 2 ביוני , 2016 | כ"ג–כ"ה באייר, תשע"ו | מלון רמדה, ירושלים

הגשת תקצירים מידע כללי הרשמה לכנס תוכנית הכנס

Meeting Secretariat Paragon Israel

Phone: 03-5767716

www.paragong.com

Email: torkabi@paragong.com