תצוגה בתערוכה או חסות לכינוס

כבכל שנה, לצד הכינוס תתקיים תערוכה מקצועית-מסחרית שתהיה פתוחה עבור למעלה מאלף באי הכינוס, ביניהם קלינאי תקשורת ממוסדות ציבוריים ופרטיים, חברות מסחריות, יוזמות אישיות ומהאקדמיה.

לפרטים אודות תצוגה בתערוכה ומתן חסות יש לפנות אל: טוביה שמואל

דוא”ל: Tshmuel@paragong.com

טלפקס: 03-5767731