חברים יקרים,

אנו מזמינים קלינאי תקשורת כמו גם סטודנטים לתואר ראשון להגיש פוסטרים ובהם תיאור של עבודת המחקר שלהם בתחום האקדמי/הטיפולי.

תחרות נושאת פרסים תערך בין הסטודנטים ובוגרי תואר ראשון בחסות האגודה.

סטודנטים להפרעות בתקשורת ובוגרי תואר ראשון, בחוגים ובמכללות השונים, מוזמנים להגיש לתחרות הפוסטרים עבודות סמינריוניות מחקריות שהוגשו כחלק מהחובות לקבלת תואר ראשון בהפרעות בתקשורת.

בחירת הפוסטרים:

ועדת הכינוס יחד עם ועדת שיפוט חיצונית המורכבת מנציגי כל החוגים, תבחן את הפוסטרים המוגשים. הפוסטרים ייבחנו על פי מידת בהירות ההצגה, החדשנות המחקרית, השימוש במתודולוגיה מתאימה, התרומה למקצוע, ועיצוב הפוסטר. כל התקצירים יועברו לשופטים בעילום שם ופרטי המוסד האקדמי בעזרת המערכת הממוחשבת.
אנו פונים לראשי החוגים ולחברי הסגל האקדמי במוסדות השונים לעודד הגשת עבודות סמינריוניות כפוסטרים והשתתפות בתחרות. האגודה רואה חשיבות בקירוב הסטודנטים לקהילת קלינאי התקשורת וטיפוח קלינאי תקשורת בראשית דרכם המקצועית.

מי רשאי להגיש פוסטר לתצוגה?

סטודנטים לתואר ראשון בהפרעות בתקשורת וקלינאים בעלי תואר ראשון ומעלה. הגשת התקציר היא באישור כל המשתתפים הרשומים בפוסטר ובעבודה עליה מבוסס הפוסטר.

מי רשאי להגיש פוסטר לתצוגה ולתחרות?

סטודנטים ובעלי תואר ראשון בהפרעות בתקשורת המציגים את עבודתם הסמינריונית באישור של מנחה/י העבודה.

כיצד משתתפים בתחרות?

בתום תהליך אישור התקצירים לפוסטרים יקבלו סטודנטים לתואר ראשון (שנה ג-ד) וקלינאים בעלי תואר ראשון הזמנה להגיש את הפוסטר בקובץ PDF לשיפוט בתחרות (פרטים מלאים יפורסמו בהמשך).

להגשת תקציר לחצו  כאן