אנו רוצים להודות לאנשים הבאים על סיועם בהערכת התקצירים שהתקבלו השנה לכנס:

גב' צאלה אדלשטיין

דר' מיכל איכט

פרופ' עופר אמיר

דר' אורית אשכנזי

דר' מיכל בירן

דר' אביבית בן דוד

פרופ' אסתר בן יצחק

דר' לימור בן סעיד

דר' שרי בני נוקד

גב' טלי בר משה

דר' דבורה ברנד

דר' אביה גביעון

דר' אורלי הרצברג

דר' ריקי טייטלבאום- סויד

דר' אריאלה יוקל

פרופ' רחל יפעת

דר' כהתיה אדלמן

דר' לימור לביא

דר' נילי לוי

דר' יעל מנור

דר' אריאלה נחמני

דר' רות עזרתי

דר' חנה פוטר

גב' מיכל פרבר

דר' שרה פרמן

דר' רחל פרנקל

דר' סמדר פתאל

פרופ' ליאת קישון רבין

גב' מיכל שטיימן

דר' נעמה שחר