מצגות נגישות מקלות את העיבוד וההבנה על קהל המאזינים והצופים.

להלן מתווה המלצות כללי למצגות נגישות, שנוסח על ידי הועדה האקדמית של הכינוס. נודה לכם באם תנהגו לפי מתווה זה בעת הכנת המצגות על מנת שכל באי הכינוס יוכלו ללמוד וליהנות מהמידע המוגש להם.

קווים מנחים/המלצות להנגשת מצגות בכינוס:

בעת שימוש במצגת Power Point הקפידו להתייחס להמלצות הבאות:

– גופן אריאל בגודל 22 לכל הפחות

– ניגוד בולט בין הרקע לכיתוב

– רקע נקי ללא עיצובים/דקורציות

– מספר מועט של שורות בשקף, רצוי לא יותר מארבע שורות

– תמונות וגרפים ילוו בכותרת המתארת אותם ובתיאור מילולי בעל פה בזמן ההצגה

– הצגה מילולית המנוסחת באופן ברור, תמציתי ובהיר

בעת שימוש בחומרים המתבססים על חוש הראייה/השמיעה:

– יש לתאר במילים תכנים שמוצגים באופן ויזואלי (תמונה, סרט וכדומה), ובכלל זה הטקסט עצמו וגרפים

– יש ללוות חומרים שמיעתיים מילוליים (כגון הקלטות) בכתוביות. בעת הקרנת סרט או קטע וידאו – דאגו שהסרט ילווה בכתוביות

– יש להשאיר מקור אור קבוע בחדר, גם בזמן הקרנת סרט, כדי לאפשר נגישות לתקשורת מילולית שעשויה להתקיים במקביל להקרנה

קצב ההצגה (פרזנטציה) ומשכה: אנא תזמנו את זמן ההצגה מראש, כך שיתאים לזמן המוקצב לכם

יו”ר/ית הפאנל יאכוף/תאכוף בקפדנות את מסגרת הזמנים.

הקפדה על זמן ההצגה וחלוקתו הנכונה מקלה על קהל המאזינים להבין את הנאמר, מאפשרת זמן לדיאלוג עם הקהל, ומכבדת את זמנם של המציגים האחרים בכנס.

אין למהר בדיבור בזמן ההצגה: הצגות בעלות קצב דיבור מהיר מקשות הן על הקהל והן על המתמללים והמתרגמים. דברו לאט, הגדירו מונחים, אייתו שמות ומושגים מורכבים.

כבוד למושא המחקר: יש לזכור שמושא המחקר שלכם עשוי להיות נוכח בקהל או בפאנל באופן אישי, או – כחברי קבוצה רחבה. אנא נסחו את דבריכם בהתאם.

הנחיות נוספות למגישים בכינוס:

1. שקופית ראשונה- השקופית הראשונה תכלול את שם העבודה, שם המגיש והשותפים לעבודה, מקום העבודה במסגרתו נערכה העבודה, לוגו מקום העבודה/החברה בגודל צנוע ומכובד

2. אין לכלול במצגת מידע פרסומי (למעט בהרצאות חסות):

א) בהרצאה מחקרית שעברה שיפוט ועמדה בקריטריונים מחקריים לא יופיע בכותרתה שם ספציפי של מכשור או – של החברה המייצרת אותו (למשל, מכשיר דיבור, שתל, מכשיר שמיעה, או אביזר אחר וכד’)

ב) שם מכשיר או אביזר יוכל להופיע בתיאור הקשור לנבדקים או למהלך המחקר, למשל: 10 נבדקים עם מכשיר שמיעה מסוג …..

ג) לא יופיע לוגו של חברה מסחרית בהרצאה שאינה הרצאת חסות (למעט בשקופית הראשונה)