ועדה מארגנת:

ד"ר עמליה בר-און – יו"רית ועדת כינוס, יו"רית הועדה האקדמית

ד"ר אסנת סגל – יו"רית האגודה

ד"ר דפנה אבן רוט

ד"ר דבורה בראנד

ד"ר ריקי טייטלבאום- סויד

ד"ר אריאלה יוקל

ד"ר לימור לביא

גב' מיכל פרבר