הנחיות להכנת הפוסטר:

את הפוסטרים יש להכין בגודל 85/150 ס"מ, אנכי (ורטיקלי).

בכל פוסטר יש לכלול: רקע, מטרות, שיטת מחקר, תוצאות, דיון ומסקנות.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למזכירות הכינוס בדוא"ל: mkeinan@paragong.com