קווים מנחים/המלצות להנגשת מצגות בכינוס

*בעת שימוש במצגת Power Point הקפידו להתייחס להמלצות הבאות:

 • גופן אריאל בגודל 22 לכל הפחות.
 • ניגוד בולט בין הרקע לכיתוב.
 • רקע נקי ללא עיצובים/דקורציות.
 • מספר מועט של שורות בשקף, רצוי לא יותר מארבע שורות.
 • תמונות וגרפים ילוו בכותרת המתארת אותם ובתיאור מילולי בעל פה בזמן ההצגה.
 • הצגה מילולית המנוסחת באופן ברור, תמציתי ובהיר.

*בעת שימוש בחומרים המתבססים על חוש הראייה/השמיעה:

 • יש לתאר במילים תכנים שמוצגים באופן ויזואלי (תמונה, סרט וכדומה), ובכלל זה הטקסט עצמו וגרפים.
 • יש ללוות חומרים שמיעתיים מילוליים (כגון הקלטות) בכתוביות. בעת הקרנת סרט או קטע וידאו דאגו שהסרט ילווה בכתוביות.
 • יש להשאיר מקור אור קבוע בחדר, גם בזמן הקרנת סרט, כדי לאפשר נגישות לתקשורת מילולית שעשויה להתקיים במקביל להקרנה.

*בעת שימוש בסרטים/ קבצי אודיו:

 • סרטים שמלווים את המצגת או קבצי אודיו צריכים להבדק ע"י הצוות הטכני באולם, בהפסקה לפני המושב, כדי למנע מצבים בהם סרט/שמע לא עולה או עובד.

*קצב ההצגה (פרזנטציה) ומשכה:

 • אנא תזמנו את זמן ההצגה מראש, כך שיתאים לזמן המוקצב לכם. יו"ר/ית הפאנל יאכוף/תאכוף בקפדנות את מסגרת הזמנים.
 • הקפדה על זמן ההצגה וחלוקתו הנכונה מקלה על קהל המאזינים להבין את הנאמר, מאפשרת זמן לדיאלוג עם הקהל, ומכבדת את זמנם של המציגים האחרים בכנס.
 • אין למהר בדיבור בזמן ההצגה: הצגות בעלות קצב דיבור מהיר מקשות הן על הקהל והן על המתמללים והמתרגמים. דברו לאט, הגדירו מונחים, אייתו שמות ומושגים מורכבים.
 • כבוד למושא המחקר: יש לזכור שמושא המחקר שלכם עשוי להיות נוכח בקהל או בפאנל באופן אישי, או – כחברי קבוצה רחבה. אנא נסחו את דבריכם בהתאם.

הנחיות נוספות למגישים בכינוס:

 1. שקופית ראשונה
  השקופית הראשונה תכלול: את שם העבודה, שם המגיש והשותפים לעבודה, הסינוף/מקום העבודה במסגרתו נערכה העבודה, לוגו מקום העבודה/חברה בגודל צנוע ומכובד.
 2. אין לכלול במצגת מידע פרסומי (למעט בהרצאות חסות)
  א. בהרצאה מחקרית שעברה שיפוט ועמדה בקריטריונים מחקריים לא יופיע בכותרתה שם ספציפי של מכשור או – של החברה המייצרת אותו (למשל, מכשיר דיבור, שתל, מכשיר שמיעה, או אביזר אחר וכד').
  ב. שם מכשיר או אביזר יוכל להופיע בתיאור הקשור לנבדקים או למהלך המחקר, למשל: 10 נבדקים עם מכשיר שמיעה מסוג …..
  ג. לא יופיע לוגו של חברה מסחרית בהרצאה שאינה הרצאת חסות (למעט בשקופית הראשונה).
 3. הרצאת חסות
  בהרצאת חסות ניתן להכניס את לוגו החברה בכל השקפים.

לתשומת לבכם:

1. ציוד ההמחשה שיותקן באולם: מחשב תואם PC, עם תוכנת Power Point, הקרנת מחשב למסך גדול.

2. יש להביא עמך את המצגת בקובץ PowerPoint ביום הכינוס (על דיסק און קי) ולהטעינה באולם בו ניתנת הרצאתך.

3. במידה והרצאתך הינה במושב הראשון בבוקר, אנא הטען את הרצאתך החל מהשעה 8:00 בבוקר, אך לא יאוחר מרבע שעה לפני תחילת המושב. במידה והרצאתך מתקיימת החל מהמושב השני, אנא הטען את הרצאתך בזמן ההפסקה שלפני המושב.

4. לא ניתן להשתמש במחשב מקינטוש. יש להמיר את המצגת לפורמט של office.

5. לא יתאפשר חיבור מחשבים ניידים בתוך האולמות.

 

אנו מבקשים את נוכחות מציג ההרצאה באולם לאורך המושב כולו.

זמן ההרצאה כפי שיפורסם בתכנית כולל את זמן ההתארגנות, לפני ואחרי המצגת, זמן תקלות ושאלות.

לפיכך, מומלץ לקחת בחשבון שהזמן נטו להרצאה הוא כ-3 דקות פחות ממה שכתוב.