חברת מהלב – המרכז ישראלי לנגישות בתקשורת תנגיש את הכינוס ללקויי שמיעה. ניתן יהיה לשאול אוזניות ומקלטים התומכים במכשירי שמיעה בעמדת ההשאלה בכניסה לאולמות הכינוס.

בקשות מיוחדות יש לעדכן בעת ההרשמה לכנס או לפנות למייל: Nlevy@paragong.com