קריאה להגשת תקצירים

הגשת התקצירים לכינוס הינה באמצעות המערכת המקוונת

  המועד אחרון להגשת התקצירים: ה-6 בנובמבר 2018
להגשת תקציר באמצעות המערכת המקוונת לחץ כאן 

תהליך ההגשה כולל מילוי טופס קצר ובו: פרטי המגיש ופרטי המחברים השותפים, כותרת התקציר וגוף התקציר.

המערכת המקוונת ידידותית למשתמש וקלה להפעלה. במידה ונתקלת בבעיה ניתן לפנות למזכירות הכינוס:

טלפקס: 03-5767736

דוא”ל: mkeinan@paragong.com

הנחיות להגשת תקצירים

כללי:

יש לשמור על רמה מקצועית גבוהה של התקצירים המוגשים, נא לבדוק את כללי ההגשה כפי שמצויינים ב"קול קורא".

יש להימנע מהצגת תכנים שיווקיים.

מועד אחרון להגשת תקצירים: 6 בנובמבר 2018.

קבלת העבודה להצגה בכינוס מותנית בהרשמה מוקדמת לכינוס ובתשלום דמי הרישום עד ה-3 בינואר 2019.

קלינאי תקשורת המציג בכינוס חייב להיות בעל תעודה של משרד הבריאות, חבר אגודה ולהסדיר את דמי החברות לשנת 2019.

הגשת התקציר היא באישור כל המשתתפים הרשומים בעבודה.